Skip to content
barbados-logo-1

Prijevod ili prevod:

Termini "prijevod" i "prevod" oba se odnose na proces prenošenja sadržaja sa jednog jezika na drugi, ali sa bitnim nijansama u značenju. "Prijevod" se koristi za prevođenje pisanog materijala, naglašavajući važnost prenošenja konteksta i kulturnih razlika, dok "prevod" označava usmene interpretacije, koje zahtijevaju različite vještine poput brzog razmišljanja i koncentracije. Razumijevanje ove razlike je ključno za pravilnu evaluaciju njihovog značaja i uloge u međukulturnoj komunikaciji.

Razumijevanje terminologije

Razlika između termina “prijevod” i “prevod” može na prvi pogled izgledati banalna i trivijalna. Ipak, za one koji se bave jezičkom strukom razlika je veoma bitna i odnosi se na područje primjene i kontekst u kojem se pojedini termin koristi. Na osnovnim razinama, oba termina se odnose na konverziju teksta ili govora sa jednog jezika na drugi. Međutim, postoje značajne nijanse u njihovom značenju koje opravdavaju da razmotrimo ove termine detaljnije.

Značenje termina “prijevod”

Prijevod se najčešće odnosi na proces prevođenja pisanog materijala sa jednog jezika na drugi. Također, prijevodi obuhvataju adekvatno prenošenje konteksta, stilskih i kulturnih razlika između dva jezika. Dakle, prijevod nije samo doslovno zamjena riječi riječima – već adekvatno prenošenje misli i ideja izraženih originalnim tekstom.

Primjeri korištenja prijevoda

Sve vrste pisanih materijala mogu biti predmet prijevoda – bilo da su u pitanju knjige, časopisi, novinski članci, web stranice, uputstva za upotrebu, ugovori ili neki drugi tekstovi. Dakle, svaki put kada čitate knjigu koja nije napisana na vašem maternjem jeziku – to je rezultat rada prevodioca.

Razumijevanje termina “prevod”

S druge strane, termin “prevod” se najčešće koristi da opiše konverziju govora sa jednog jezika na drugi. Ovaj proces može biti simultan (konsekutivan), što znači da prevodilac prevodi sadržaj dok govornik još uvijek govori ili uz kratku pauzu nakon što govornik završi svoju izjavu.

Primjeri korištenja prevoda

Najčešći primjer simultane interpretacije su međunarodni sastanci (poput sastanaka Ujedinjenih nacija) gdje se veliki broj različitih jezika koristi simultano. Također, prevodi se često koriste tokom televizijskih emisija, konferencija, radionica, predavanja i drugih sličnih događaja.

Važnost razumijevanja razlika

Iako su termini “prijevod” i “prevod” često upotrebljavani sinonimi u općenitom smislu, za prevodioce i tumače ove razlike su bitne. Ukoliko je potrebno prevesti neki pisani dokument – trebat će vam usluge prevodioca, dok za usmeno prenošenje informacija s jednog jezika na drugi – potreban vam je tumač ili prevodilac.

Dodatno, usmeni prevod zahtijeva posebne vještine koje nisu uvijek neophodne pri pisanim prijevodima – kao što su sposobnost brzog razmišljanja, dobro pamćenje i iznimna koncentracija.

Kompetencije i vještine potrebne za prijevod i prevod su različite, kao i kontekst u kojem se svaka od ovih aktivnosti obavlja. Stoga je važno razumjeti ove razlike kako bi ste pravilno vrednovali njihovu ulogu i značaj.

Svaka od ovih aktivnosti ima svoju vrijednost i značaj – prijevod omogućava da pisani materijali budu dostupni na više jezika i doprinose kulturnoj razmjeni, dok prevod omogućava komunikaciju između ljudi koji govore različite jezike, otvarajući put za bolje međukulturno razumijevanje.

Share:

More Posts

Pismeno prevođenje

Šta je pismeno prevođenje? Pismeno prevođenje, kao što termin sugerira, odnosi se na proces transpozicije jednog jezika u drugi u pisanoj formi. Ova vrsta prijevoda

Važnost kvalitetnih usluga prijevoda dokumenata

Usvajanje kvalitetnih usluga prevođenja dokumenata omogućuje tvrtkama učinkovitu komunikaciju u međunarodnom poslovnom prostoru, gdje preciznost i razumijevanje kulturnih nijansi igraju ključnu ulogu u izbjegavanju nesporazuma i pravnih problema. Stručnost prevodilaca, uključujući i sudskih tumača, presudna je za jasan i točan prijevod koji prenosi pravu poruku, što je suština uspješnog poslovanja u globaliziranom svijetu.

Send Us A Message