Skip to content
barbados-logo-1

Prijevod sa ovjerom sudskog tumača

Sudski tumači za engleski, njemački i većinu ostalih stranih jezika

Prevodilačka agencija Barbados Sarajevo vrši prijevod ovjerenih dokumenata od strane ovlaštenih sudskih tumača.

Brzo i efikasno vršimo prijevod ličnih dokumenata poput pasoša, ličnih karata, raznih vrsta uvjerenja i sl.

Pored toga vršimo prijevod poslovnih dokumenata. 

Dokumenti koji se u pravilu uvijek ovjeravaju su:

 • Ugovori
 • Tehnička dokumentacija
 • Službeni dokumenti
 • Lični dokumenti


Zahvaljujući činjenici da pored stručnih prevodioca, EC Barbados koristi i stručnjake koji rade u oblastima prava, ekonomije, inžinjerstva – tačnost Vašeg prijevoda je garantovana.

Jezici dostupni za ovjeru sudskog tumača:

 • Albanski
 • Arapski
 • Bugarski
 • Češki
 • Danski
 • Engleski
 • Finski
 • Francuski
 • Grčki
 • Holandski
 • Japanski
 • Kineski
 • Mađarski
 • Makedonski
 • Norveški
 • Njemački
 • Perzijski
 • Poljski
 • Portugalski
 • Rumunski
 • Ruski
 • Slovenački
 • Španski
 • Švedski
 • Talijanski
 • Turski
 • Ukrajinski


Naša lokacija u centru grada znači da su Vam sudski tumači u Sarajevu dostupni za efikasan prijevod dokumentacije.

Kontaktirajte nas